Novosti

Poštovani roditelji u učenici,

Upisi u šk. god. 2022/23. će se odvijati ONLINE od 04. do 10. srpnja 2022. godine.

Upis se odvija putem novog sustava tako da korisničko ime i lozinka od lani NE VRIJEDI. Morate se iznova registrirati.

Link za prijavu je: https://glazbeneskole.sabirnica.hr/

Upis se sastoji od nekoliko koraka: 1. kreiranje korisničkog imena i lozinke (korisničko ime mora biti jedna riječ bez razmaka), 2. kreiranje prijavnice za upis i plaćanje prvog dijela participacije (=300,00 kn), 3. ispunjavanje upisnice. Za prijelaz na sljedeći korak potrebna je suglasnost Škole, odnosno administratora kroz aplikaciju. Kako je za to potrebno vrijeme, svima koji naprave korake 1. i 2. biti će omogućen daljnji nastavak upisa i o tome će biti obaviješteni putem maila.

Najprije kreirate prijavnicu (Upute u privitku), a nakon što su zadovoljeni uvjeti (plaćena participacija za šk.god. 2021./22. i plaćen prvi dio participacije za 2022./23) i to bude vidljivo u računovodstvu Škole, dobit ćete od administratora pristup ispunjavanju Upisnice. (kroz nekoliko dana).

Uputa za ispunjavanje Upisnice se nalazi u privitku.

Ukoliko budete imali poteškoća sa prijavom javite se e-pismom na zkranjcec@gmail.com ili ravnateljogsrudolfamatza@gmail.com

Nije potrebno slati povratno u Školu nikakve dokumente.