Novosti

VAŽNO! Komunikacija sa Školom

Za vrijeme trajanja epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV-2
očekujemo od roditelja i učenike odgovorno ponašanje.

Roditelje ili stranke molimo da sa Školom komuniciraju putem pošte ili elektroničke pošte,
odnosno telefonski.

Osobni dolazak u školu samo u iznimnom i opravdanom slučaju uz prethodnu telefonsku najavu.

   

             pošta:    Selska cesta 114, 10 000 Zagreb
  mail adresa:    
tajnistvo@ogs-rmatza-zg.skole.hr
                  tel.:   
01/3647-072; 01/3630-530