Novosti

Poštovani roditelji i budući učenici!

Obavještavamo vas da još ima mjesta za upis učenja instrumenta violončelo (2 mjesta) i harmonika (1 mjesto). Odabir će se vršiti na osnovi prijamnog ispita. Ispit će se odvijati ONLINE.

U prilogu ove objave je letak sa linkovima gdje možete pogledati prezentaciju instrumenata koji se poučavaju u OGŠ Rudolfa Matza i konkretno instrumente za koje još vršimo prijamni ispit i upis.

Da biste se uspješno prijavili pritisnite link    PRIJAVA U APLIKACIJU    . Prijava je moguća do zaključno sa 02. rujna 2020. godine u 23:00 sata. 

Svi koji prvi put pristupaju aplikaciji moraju kreirati korisnički račun. Da biste ga kreirali pritisnite "niste registrirani?"

Nakon postupka registracije i primitka generiranog maila (kroz cca 15 - 30 minuta) iznova pristupite Vašem korisničkom računu PRIJAVA U APLIKACIJU i ispunite ONLINE prijavnicu. Molimo da upišete djetetov mail sa domenom @skole.hr koji se svim učenicima automatski dodjeljuje od strane CARnet-a u općeobrazovnoj osnovnoj školi.

Prijavnica je uspješno ispunjena kada priložite VIDEO ZAPIS sa snimkom prijamnog ispita te kopiju dokumenta – Izvod iz matične knjige rođenih ili rodni list.

U privitku je uputa o pristupu aplikaciji pa molimo da ju pročitate.

Važna napomena:

Prijava trenutno nije moguća putem iOS operativnog sustava - (iPhone i iPAD)  pa molimo da koristite platforme WINDOWS i ANDROID.

O rezultatima ćete biti obavješteni putem aplikacije i maila do 07. rujna 2020. godine. Roditelji mogu sami provjeriti status prijavnice prilikom prijave u sustav.

Sve eventualne promjene ili nadopune ovih uputa pratite na mrežnoj stranici škole, a ukoliko imate nekih pitanja ili poteškoća obratite nam se putem aplikacije ili telefonom.

Svima želimo mnogo uspjeha.

Prijamni ispit je ustvari VIDEO ZAPIS na kojem dijete odgovara na pitanja prateći glasovne upute. Prije toga poslušajte upute KAKO USPJEŠNO PRISTUPITI PRIJAMNOM ISPITU

Upute za snimanje VIDEO ZAPISA

  1. na jednom uređaju (npr. računalo, laptop ili mobitel) pokrenite audio zapis TIJEK PRIJEMNOG ISPITA
  2. istovremeno na drugom uređaju (drugo računalo, laptop ili mobitel koje ima kameru i mikrofon, odnosno mogućnost snimanja video zapisa) pokrenite VIDEO snimanje i dok traje audio zapis „TIJEK PRIJEMNOG ISPITA“ u pauzama snimajte odgovore djeteta na pitanja učiteljice. Ukratko, na prvom uređaju dijete prati uputu (AUDIO ZAPIS), a na drugom ga se uređaju snima (VIDEO ZAPIS),
  3. Podesite snimanje VIDEA na srednju ili manju rezoluciju kako bi VIDEO koji prilažete bio po mogućnosti ispod 100 MB, ali pazeći da dijete bude jasno vidljivo na snimci. VIDEO ZAPIS se snima kao jedinstvena cjelina od cca. 3 - 5 min - posebnu pozornost treba obratiti da na kraju VIDEO ZAPISA dijete otpjeva jednu pjesmicu (ne brojalicu)
  4. važno je da se na prilikom snimanja vidi dijete u punoj veličini kako bi bilo vidljivo da ono odgovara na postavljena pitanja,
  5. ukoliko se utvrdi da VIDEO ZAPIS nije snimljen na pravilan način, neće ga se uzeti u razmatranje,