Dokumenti škole

Školski odbor je na svojoj 16. sjednici od 03. listopada 2022. god. na prijedlog ravnatelja usvojio Godišnji plan i program Škole i Školski kurikulum OGŠ Rudolfa Matza.

Oba dokumenta nalaze se u prilogu.

U privitku je Odluka o stjecanju vlastitih prihoda i nenamjenskih donacija donesena 03. listopada 2022. godine na 16. sjednici Školskog odbora OGŠ Rudolfa Matza.