Natječaji

Osnovna glazbena škola Rudolfa Matza, Zagreb – Selska cesta 114 je dana 04. studenog 2020. godine na oglasnoj ploči, svojoj mrežnoj stranici http://ogs-rudolfamatza.hr/index.php i oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje objavila natječaj za zasnivanje radnog odnosa na poslovima učitelja/ice klavira na određeno nepouno radno vrijeme - 20. sati tjedno.

Obavijesti o pozvanim kandidatima nalaze se u privitku ove objave.