Dokumenti škole

Plan klasifikacijskih oznaka i Plan brojčanih oznaka ustrojstvenih jedinica i službenih osoba u Osnovnoj glazbenoj školi Rudolfa Matza se nalaze u privitku.

Školski odbor je na svojoj 4. sjednici od 7. listopada 2021. god. na prijedlog ravnatelja usvojio Godišnji plan i program Škole i Školski kurikulum OGŠ Rudolfa Matza.

Oba dokumenta nalaze se u prilogu.